„WAKACJE PEŁNE PRZYGÓD 2023” – PÓŁKOLONIE w Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim

Jak co roku Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim przygotowuje zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży z terenu całej gminy (tzn. obwodów szkolnych Lewin Brzeski, Łosiów i Skorogoszcz).

Organizujemy dwa tygodniowe turnusy: od 26 do 30 czerwca 2023r. oraz od 03 do 07 lipca 2023r. Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym tygodniowym turnusie. Łącznie z wakacji w Świetlicy skorzysta około 80 osób (dzieci i młodzież).

Tegoroczne zajęcia wakacyjne organizowane są pod hasłem „Wakacje pełne przygód 2023 ze Świetlica Terapeutyczną”. Dzieci ten czas spędzą aktywnie i twórczo pod opieką wykwalifikowanej kadry Świetlicy Terapeutycznej.

 Organizujemy pięć wycieczek edukacyjno – rekreacyjnych:

  • wycieczka do Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny : warsztaty edukacyjne w terenie
  • wycieczka do Zamku w Tarnowicach Starych (zwiedzanie pod hasłem „W Szkole Magii i Czarodziejstwa”)
  • wycieczka do JuraParku w Krasiejowie
  • wycieczka do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu
  • wycieczka do kina Helios w Opolu

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci.

Koszt ponoszony przez rodziców to 380 zł. (koszt biletów wstępu w czasie wycieczek i koszty przejazdu autokarami).

ZAPISY DZIECI: w dniu 5 czerwca 2023r. (poniedziałek) osobiście lub telefonicznie od godz. 10.00 do 17.00, do wyczerpania miejsc (telefony odbieramy dopiero po zapisaniu wszystkich osób, które przyszły zapisać dziecko osobiście).

nr tel. 77 4128 972

W załączeniu: plan na pierwszy i drugi turnus.

Również w okresie wakacyjnym organizujemy zajęcia wakacyjne z wycieczkami dla dzieci z  grupy projektowej ze Świetlicy Terapeutycznej z Lewina Brzeskiego oraz dla dzieci z filii Świetlicy Terapeutycznych w Łosiowie i Skorogoszczy, są to grupy zamknięte. Półkolonie i wycieczki będą finansowane ze środków unijnych w projekcie pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszam.

Renata Pietruńko, dyrektor świetlicy

—-

DO POBRANIA

Harmonogram 1 turnus wakacje 2023 Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim

Harmonogram 2 turnus wakacje 2023 Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim

Skip to content