splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Rada rodziców

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców

Klasa I

Anna Szałach

Klasa II

Radosław Dobrasiak

Klasa III

Wojciech Magiera

Klasa IV

Ewa Szpunar

Klasa Va

Agnieszka Chruszczewska

Klasa Vb

Marzena Głowińska-Niedużak

Klasa VIa

Magdalena Terlecka

Klasa VIb

Kamila Dziembowska

Klasa VII

Teresa Strona

Klasa VIII

Katarzyna Michalska-Foryś

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

Magdalena Terlecka

Sekretarz

Agnieszka Chruszczewska

Skarbnik

Anna Szałach

Komisja rewizyjna

Kamila Dziembowska

Radosław Dobrasiak

Wojciech Magiera

Składki

Rada Rodziców ustaliła składkę na rok szkolny 2019/2020 w kwocie 70 zł od rodziny. Składka może być opłacona w jednej racie bądź w dwóch po 35 zł na semestr. Przyjęto procentowy podział środków finansowych w wysokości:

    • 30% z wpłat przeznacza się na poszczególne klasy,(30% z wpłat danej klasy trafia z powrotem do klas. Pieniążki te będą mogły być wydatkowane na dowolny cel klasy np. dofinansowanie do wycieczki, słodkich upominków itp.)
    • 10% z wpłat przeznacza się na pomoce dydaktyczne,
    • 60% z wpłat przeznacza się na działalność Rady Rodziców ujętą w ”Planie pracy Rady Rodziców”.

Zbiórka makulatury

Od dnia 17.10.2019r. ruszyła akcja „Makulatura zebrana – kasa odzyskana”. Uczniowie zbierają makulaturę i we własnym zakresie dostarczają do punktu, gdzie otrzymują pokwitowanie odbioru oddanej ilości. Pod koniec maja każda klasa dokumentuje ile kg makulatury oddała. Pieniądze, które klasa uzyska z tej akcji są własnością danej klasy. Będzie prowadzona rywalizacja pomiędzy klasami. Klasa, która wygra konkurs, zostanie nagrodzona przez Radę Rodziców.

Skip to content