Rada rodziców

Przedstawiciele klas do Rady Rodziców

Klasa I

Anna Janicka

Klasa II

Małgorzata Sygit

Klasa III

Katarzyna Michalska- Foryś

Klasa IV

Bożena Chruszczewska

Klasa V

Anna Szałach

Klasa VI

Elżbieta Joniak

Klasa VII

Natalia Kravchenko

Klasa VIII

Magdalena Niedzielska

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

Beata Bąk

Sekretarz

Anna Foryś

Skarbnik

Bożena Chruszczewska

Komisja rewizyjna

Kamila Dziembowska

Radosław Dobrasiak

Wojciech Magiera

Składki

Rada Rodziców ustaliła składkę na rok szkolny 2019/2020 w kwocie 70 zł od rodziny. Składka może być opłacona w jednej racie bądź w dwóch po 35 zł na semestr. Przyjęto procentowy podział środków finansowych w wysokości:

    • 30% z wpłat przeznacza się na poszczególne klasy,(30% z wpłat danej klasy trafia z powrotem do klas. Pieniążki te będą mogły być wydatkowane na dowolny cel klasy np. dofinansowanie do wycieczki, słodkich upominków itp.)
    • 10% z wpłat przeznacza się na pomoce dydaktyczne,
    • 60% z wpłat przeznacza się na działalność Rady Rodziców ujętą w ”Planie pracy Rady Rodziców”.

Zbiórka makulatury

Od dnia 17.10.2019r. ruszyła akcja „Makulatura zebrana – kasa odzyskana”. Uczniowie zbierają makulaturę i we własnym zakresie dostarczają do punktu, gdzie otrzymują pokwitowanie odbioru oddanej ilości. Pod koniec maja każda klasa dokumentuje ile kg makulatury oddała. Pieniądze, które klasa uzyska z tej akcji są własnością danej klasy. Będzie prowadzona rywalizacja pomiędzy klasami. Klasa, która wygra konkurs, zostanie nagrodzona przez Radę Rodziców.

Skip to content