sekretariat@psplosiow.opole.pl 77 412 53 26

Nauczyciele

Stanisław Kowalczyk

DYREKTOR
 • Wychowanie fizyczne

Czesław Adaszyński

 • Język polski

Ludmiła Barszcz

 • Logopedia
 • Język polski

Piotr Barszcz

 • Technika
 • Wychowanie fizyczne

Władysław Bacajewski

 • Matematyka

Joanna Chudy

 • Język niemiecki
 • Chemia

Grażyna Cisakowska

 • Biologia
 • Nauczyciel specjalista
 
 

Jadwiga Fornal

 • Biologia
 • Bibliotekarz

Krystyna Ferens

 • Psycholog
 • Wychowawca świetlicy

Karina Gwardyńska

 • Matematyka

Teresa Gabruk

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Muzyka
 • Nauczyciel specjalista

Beata Hargot

 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Nauczyciel specjalista

Anna Jelenkowska

 • Przyroda
 • Geografia
 • Informatyka
 
 

Aldona Idczak-Kulczycka

 • Język angielski
 • Logopedia
 • Nauczyciel specjalista
 
 

Iwona Kasztelan

 • Język angielski

Teresa Kandefer

 • Religia
 • Nauczyciel specjalista

Dariusz Leszczynowicz

 • Historia
 • WOS
 • Wychowawca świetlicy

Ilona Lis

 • Bibliotekarz
 

Agnieszka Łabiak

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technika

Piotr Łukasik

 • Pedagogika specjalna
 
 

Elżbieta Mraczek

 • Edukacja wczesnoszkolna

Regina Marciniak

 • Biblioteka
 • Oligofrenopedagogika

Anna Nowacka

 • Język polski
 • Wychowawca świetlicy

Anna Piekoszewska

 • Historia
 • Plastyka
 • Muzyka
 • Nauczyciel specjalista

Teresa Rączka

 • Nauczyciel specjalista
 

Anna Szetelnicka

 • Nauczyciel specjalista
 • Wychowanie do życia w rodzinie

Grażyna Smolińska

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Nauczyciel specjalista

Małgorzata Skarbek-Kukiz

 • Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Świderska

 • Pedagog szkolny
 • Nauczyciel specjalista

Marzena Żak

 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowania świetlicy
 

Administracja

Administracja:

 • Regina Marciniak
 • Teresa Strona

Obsługa szkolna:

 • Jerzy Smoliński
 • Monika Kita
 • Danuta Adamowicz
 • Wioleta Bilecka
 • Alfred Gabruk
 • Elżbieta Piecowa
 • Elżbieta Ochman
Skip to content