sekretariat@psplosiow.opole.pl 77 412 53 26

Nauczyciele

Beata Hargot

DYREKTOR
 • Wychowanie fizyczne
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Religia
 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Menedżer oświaty
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

Jadwiga Fornal

ZASTĘPCA DYREKTORA
 • Biologia
 • Muzyka
 • Zarządzania oświatą

Piotr Barszcz

 • Technika
 • Wychowanie fizyczne

Ludmiła Barszcz

 • Logopedia
 • Język polski

Karina Gwardyńska

 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Oligofrenopedagogika

Anna Jelenkowska

 • Przyroda
 • Geografia
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Biblioteka
 
 

Iwona Kasztelan

 • Język angielski
 • Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Kukiz

 • Język angielski kl. I-III
 • Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Chudy

 • Język niemiecki
 • Chemia

Anna Szetelnicka

 • WDŻ
 • Zajęcia artystyczne
 • Oligofrenopedagogika
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Rehabilitacja p.
 • Terapia zajęciowa

Czesław Adaszyński

 • Język polski

Teresa Gabruk

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Muzyka
 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • Pedagogika specjalna

Dariusz Giętkowski

 • Psycholog szkolny

Aldona Idczak-Kulczycka

 • Język angielski
 • Logopedia
 
 

Teresa Kandefer

 • Opiekun SU
 • Teolog
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (terapia pedagogiczna)
 • Instruktor k-o
 • Bibliotekarz

Dariusz Leszczynowicz

 • Historia
 • WOS

Agnieszka Łabiak

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technika

Piotr Łukasik

 • Pedagogika specjalna
 
 

Elżbieta Mraczek

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Język polski
 • Światlica szkolna

Anna Nowacka

 • Język polski
 • Świetlica szkolna

Anna Piekoszewska

 • Historia
 • Plastyka
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Tyflopedagog
 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika

Teresa Rączka

 • Plastyka
 • Biblioteka
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 

Grażyna Smolińska

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Terapia pedagogiczna

Elżbieta Bacajewska

 • Chemia
 
 

Katarzyna Świderska

 • Pedagog szkolny
 • Doradztwo zawodowe
 • Geografia
 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia pedagogiczna

Marzena Żak

 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 

Regina Marciniak

 • Biblioteka
 • Oligofrenopedagogika

Administracja

Sekretariat:

 • Regina Marciniak
 • Teresa Strona

Obsługa szkolna:

 • Jerzy Smoliński
 • Monika Kita
 • Danuta Adamowicz
 • Wioleta Bilecka
 • Elżbieta Piecowa
 • Elżbieta Ochman
Skip to content