splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26
Jesteśmy po to, aby pomagać i możliwie szybko rozwiązywać problemy naszych uczniów.

Psycholog i pedagog szkolny

Pomoc psychologa oraz pedagoga szkolnego

Psycholog i pedagog szkolny są członkami rady pedagogicznej. Mimo to, pełnią role rzeczników uczniów i zawsze stoją po ich stronie (w sytuacjach konfliktowych uczeń – rodzice, uczeń – nauczyciele). Zobowiązani są do przestrzegania zasady dyskrecji.

W ten sposób zostają stworzone warunki, które zwiększają poziom bezpieczeństwa i umożliwiają budowanie relacji opartej na zaufaniu.

Psycholog szkolny

p. Krystyna Ferens

Telefon: +48 881 544 066
Poniedziałek8:00 - 11:30
Środa7:30 - 11:30
Czwartek15:00 - 17:00
Piątek8:00 - 11:30
Pedagog szkolny

p. Katarzyna Świderska

Telefon: +48 600 101 168
Poniedziałek10:50 - 17:00
Wtorek08:55 - 12:40 | 13:50 - 14:35
Środa08:55 - 13:40
Czwartek09:50 - 13:40
Piątek08:00 - 10:35

Pedagog

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracajacymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Pięć głównych zadań pedagoga szkolnego:

 • współudział w organizowaniu procesów dydaktycznych
 • praca opiekuńczo-wychowawcza
 • współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie kształtowania kultury pedagogicznej rodziców
 • organizowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku
 • działalność naukowa

Psycholog

Jego celem jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju Waszej psychiki i osobowości, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz placówkami, które świadczą pomoc młodzieży i ich rodzinom.

 • Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa – próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość „wygadania” się w życzliwej i zawsze przyjaznej atmosferze
 • Terapia psychologiczna – bardziej uporządkowane rozmowy  z zawarciem kontraktu i określeniem celu oraz rodzaju zmian  jakie mają w wyniku tych spotkań nastąpić.
 • Diagnoza psychologiczna –  określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, zawodowych, możliwość poznania siebie za pomocą testów psychologicznych.
 • Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne
 • Pomoc mediacyjna i interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie
 • Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i lepszej komunikacji
Skip to content