splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Plan lekcji

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Kl. I

1.     e. wczesnoszkolna
2.     e. wczesnoszkolna
3.     e. wczesnoszkolna    4. rewalidacja MD/logopedia

 

1. e. wczesnoszkolna
2. informatyka
3. e. wczesnoszkolna
4. 1/2zdw

1.  e. wczesnoszkolna
2.język angielski
3.e. wczesnoszkolna
4. ½ zaj. kor – komp.

 

1.   e. wczesnoszkolna
2.   w – f
3.   e. wczesnoszkolna

 

1.-
2.religia
3.e. wczesnoszkolna
4.e. wczesnoszkolna

 

Kl. II

1.   e. wczesnoszkolna
2.   w – f/zaj. kor – komp.KŚ
3.   e. wczesnoszkolna
4. ½ zdw

 

1.  e. wczesnoszkolna
2.  e. wczesnoszkolna
3.  język angielski
4.  rewalidacja KŚ/logopedia

 

1.  religia
2.  e. wczesnoszkolna
3.  e. wczesnoszkolna
4.  ½ zaj. kor – komp.

 

1.  e. wczesnoszkolna
2.  informatyka
3.  e. wczesnoszkolna

 

1.  e. wczesnoszkolna
2.  e. wczesnoszkolna
3.  e. wczesnoszkolna

 

Kl. III 1.   e. wczesnoszkolna
2.   w – f
3.   e. wczesnoszkolna
4. zdw j. angielski MM
1.  e. wczesnoszkolna
2.  e. wczesnoszkolna
3.  język angielski
4.  ½ zdw

1.  e. wczesnoszkolna
2.  e. wczesnoszkolna
3.   e. wczesnoszkolna
4.  ½ zdw MM/logopedia

 

1.  e. wczesnoszkolna
2.  informatyka
3.  e. wczesnoszkolna
5.½ zaj. kor-komp.

 

1.e. wczesnoszkolna
2.e. wczesnoszkolna
3.religia

 

KL. IV

1.   j. polski
2.   matematyka
3.   informatyka
4.   ½ zaj. kor-komp.

 

 

1.   j. angielski
2.   w -f
3.   historia
4.   rewalidacja OP

 

1.   j. polski
2.   matematyka
3.   przyroda
4.   ½ zdw j. polski
5.   rewalidacja MN

 

1.   j. angielski
2.   j. polski
3.   technika
4.   ½ zdw j. angielski
5. 1/2zdw matematyka

 

1.   j. polski
2.   matematyka
3.   ½ plastyka/½ muzyka
4.   religia

 

KL. VA

1.   matematyka
2.   j. polski
3.   ½ wdż/rewalidacja MŚ
4.   ½ zaj. kor – komp./½ zdw j. polski

 

1.   j. angielski
2.    historia
3.   w – f
4.   informatyka

 

1.   matematyka
2.   j. polski
3.   technika
4.   geografia

 

1.   j. polski
2.   j. angielski
3.   biologia
4.   religia
6.½ zdw matematyka

 

1.   matematyka
2.   ½ plastyka/½ muzyka
3.   j. polski

 

KL. VB

1.   historia
2.   j. polski
3.   ½wdż
4.logopedia

 

1.   informatyka
2.   matematyka
3.   w – f
4.   j. angielski
5.   ½ zdw j. angielski

 

1.   geografia
2.   j. polski
3.   technika
4.   matematyka
5.   ½ zdw j. polski

 

1.   religia
2.   j/ angielski
3.   j. polski
4.   biologia
7. ½ zdw matematyka

1.   ½ plastyka/ ½ muzyka
2.   j. polski
3.   matematyka
4.   ½ zaj. kor – komp./rewalidacja PK

 

KL.VIA

1.   j. angielski
2.   j. polski
3.   matematyka
5. ½ zdw j. polski

 

 

1.  historia
2. biologia
3. j. polski
5. ½ zdw matematyka
6. ½ zaj. kor – komp.

1.   matematyka
2.   informatyka
3.   w-f
4.   religia
5.   ½ zdw j. polski

 

 

1.   j. polski
2.   technika
3.   j. angielski
4.   matematyka

 

1.   ½ zdw j. angielski
2.   j. polski
3.   geografia
4.   ½ muzyka/½ plastyka

 

Kl. VIB

1.   j. angielski
2.   matematyka
3.   religia
4.   ½ zdw j. angielski
5 .logopedia/1/2LB j. angielski

 

1.   j. polski
2.   w – f
3.   ½ muzyka/1/2 plastyka
4.   ½ zdw matematyka
6. ½ zaj. kor – komp.
1.   biologia
2.   matematyka
3.   j. polski
4.   technika
5.   ½ matematyka LB

1.   j. angielski
2.   geografia
3.   historia
4.   j. polski

 

1.   matematyka
2.   informatyka
3.   j. polski
4.   ½ zdw j. polski
5.   j. polski LB

 

KL.VII

1.   j. polski
2.   biologia
3.   j. niemiecki
4.   informatyka

 

1.   matematyka
2.   j. angielski
3.   ½ wdż
4.   ½muzyka / ½plastyka
5.   ½ zdw j. angielski

 

1.   j. polski
2.   religia
3.   matematyka
4.   historia

 

1.   w – f
2.   j. polski
3.   j. angielski
4.   fizyka
5.   ½ zdw j. polski
6.   ½ zaj. kor – komp.

 

1.   geografia
2.   matematyka
3.   chemia
4.   j. polski
5.   ½ zdw matematyka

 

KL.VIII

1.   chemia
2.   j. angielski
3.   j. polski
4.   matematyka
5.   ½edb

 

1.   j. polski
2.   religia
3.   matematyka
4.   j. angielski
5.   w – f
6.   ½zdw j. angielski

 

1.   j. niemiecki
2.   wos
3.   j. polski
4.   ½ doradztwo zawodowe
5.   Informatyka
6.   ½ zdw j. polski

1.   fizyka
2.   matematyka
3.   j. polski
4.   rewalidacja WD
5.   ½ zdw matematyka

 

1.   j. polski
2.   historia
3.    j. angielski
4.   matematyka
5.   ½ biologia/ ½geografi
6.   rewalidacja PG/½ zaj. kor- komp
7.rewalidacja WT

 

Rozkład lekcji i przerw międzylekcyjnych

1.lekcja 9.00 – 9.45

2.lekcja 9.55 – 10.40

3.lekcja 10.50 – 11.35

4.lekcja 10.45 – 12.30

5.lekcja 12.50 – 13.35

Skip to content