splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

II Festiwal Gier Planszowych realizowany w ramach projektu „Dobre bo lokalne 2” przez Publiczną Szkołę Podstawową im. J. Słowackiego w Łosiowie oraz Stowarzyszenie „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna” w Krzyżowicach w Publicznych Szkołach Podstawowych gminy Lewin Brzeski pod patronatem Burmistrza Lewina Brzeskiego

Fascynacja nowymi technologiami, korzystanie z komputera, Internetu,  telefonów komórkowych czy gier komputerowych, wypełnia często pustkę emocjonalną, samotność i  stają się lekarstwem na frustrację.

Do ważniejszych problemów współczesnej szkoły należą uzależnienia behawioralne jak między innymi uzależnienie od Internetu, które nasiliły się podczas pandemii i wojny. Życie wielu młodych ludzi jeszcze w większym stopniu przeniosło się do sieci.

Celem projektu jest wyposażenie dzieci i młodzież, rodziców i seniorów w wachlarz różnych aktywności i umiejętności, by w trudnych sytuacjach życiowych mogły  poradzić sobie ze stresem, negatywnymi  emocjami, itp. Umiejętności te są im potrzebne, aby nie zatracili się w świecie wirtualnym, alkoholu i innych używkach.

Zajęcia, które mogą konkurować z Internetem i uzależnieniami to między innymi zajęcia z gier logiczno–planszowych. Dlatego zaproponowano takie  zajęcia uczniom klas I – VIII ze szkół z gminy Lewin Brzeski, ich rodzicom oraz  seniorom, którzy bardzo mocno wspomagają rodziny w procesie wychowania.      

II Festiwal Gier Planszowych, który realizowany jest w ramach projektu „Dobre bo lokalne 2” przygotowanego przez Stowarzyszenie „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna”, ma wyposażyć młodych ludzi, rodziców i seniorów w kompetencje społeczne potrzebne do radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wyrobić u uczniów właściwą motywację do nauki, a także wskazać alternatywne formy spędzania wolnego czasu od Internetu oraz agresji i przemocy.

Festiwal połączony będzie z pokazami i warsztatami w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” podczas, których uczestnicy finału oraz uczniowie PSP w Łosiowie zdobędą wiedzę jak postępować bezpiecznie oraz zdobyć umiejętności pomocne, a wręcz niezbędne, w trudnych sytuacjach życiowych, np.: podczas wypadku drogowego, pożaru, pobytu nad wodą, itp. Pokazy i warsztaty przeprowadzone zostaną przez: policjantów z Komendy Policji w Lewinie Brzeskim, ratowników z WOPR Brzeg, strażaków z OSP Łosiów, leśników z Nadleśnictwa  Brzeg, ratowników z Ratownictwa Medycznego Wojnarowski Andrzej.

Program ma również na celu rozwijanie mocnych stron uczniów, stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci, integrowanie środowiska szkolnego oraz pozaszkolnego, koncentracji uwagi i logicznego myślenia.

Grupą odbiorców działań profilaktycznych w ramach projektu „Dobre bo lokalne 2” ze Stowarzyszenia „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna” są uczniowie z 44 oddziałów szkolnych  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim i Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy, a także ich rodzice oraz dziadkowie.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

L.P.DZIAŁANIATERMIN REALIZACJIODBIORCAREALIZACJA
1.Zajęcia gier logiczno – planszowych w kl. 1 – 8kwiecień – czerwiec 2023r.Uczniowie  kl. 1 – 8      w PSP w ŁosiowieBeata Olszewska
2.Zajęcia gier logiczno – planszowych w kl. 1 – 8kwiecień – czerwiec 2023rUczniowie  kl. 1 – 8      w PSP w Lewinie BrzeskimBeata Olszewska
3.Zajęcia gier logiczno – planszowych w kl. 1 – 8maj – czerwiec 2023rUczniowie  kl. 1 – 8      w PSP w SkorogoszczyBeata Olszewska
4.Zajęcia gier logiczno – planszowychmaj 2023rRodzice uczniów z PSP w ŁosiowieBeata Olszewska
5.Zajęcia gier logiczno – planszowych maj 2023r.Seniorzy z Lewina BrzeskiegoBeata Olszewska
6.Zajęcia gier logiczno – planszowych maj 2023r.Seniorzy z ŁosiowaBeata Olszewska
9.Finał realizacji programu – Festiwal gier logiczno – planszowych pod honorowym patronatem Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz Brzeskiego Stowarzyszenia „ Brzesko – Oławska Wieś Historyczna” w kategoriach: –  ucz. kl. 1 – 3 – ucz. kl. 4 – 6 – ucz. kl. 7 – 8 – seniorzy W ramach Bezpiecznych wakacji pokazy i warsztaty służb mundurowych: Policji z Komendy Policji w Lewinie Brzeskim, WOPR z Brzegu, OSP z Łosiowa, Nadleśnictwo  Brzeg, Ratownictwo Medyczne Wojnarowski Andrzej6 czerwiec 2023r.Uczniowie  z: PSP w Łosiowie, PSP w Skorogoszczy i PSP w Lewinie Brzeskim Seniorzy, rodziceBeata Olszewska, Katarzyna Świderska,  
Skip to content