SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020” W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOSIOWIE

    Tegoroczna akcja „ Sprzątania Świata” odbyła się pod hasłem:

                                 PLASTIK? REZYGNUJĘ. REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.”

Młodzież  i nauczyciele PSP w Łosiowie, pełni zapału wzięli się do sprzątania Łosiowa., przyłączyli się jak co roku, do ogólnopolskiej akcji w dniach 21.09.2020 – 25.09.2020r.

       W tym roku udało nam się namówić do współpracy i dołączenia do akcji sołtysów wsi, w których mieszkają nasi podopieczni. W ramach programu wspólnie z uczniami i mieszkańcami posprzątali swoje „ Małe Ojczyzny” a następnie miło spędzili czas przy ognisku.

 Uczniowie nazbierali bardzo dużo śmieci. Najwięcej było butelek i puszek.

          Młodzież nie wierzyła, że w ich okolicy znajduje się tak dużo śmieci. Po całej zbiórce deklarowali się, że będą pilnować, aby nikt nie zaśmiecał miejsc, gdzie grają i bawią się oraz spędzają wolny czas.

Koordynator szkolny – Katarzyna Świderska

Uczniowie z kl. 1 podczas „ Sprzątania świata „
Uczniowie kl. 7b podczas akcji „Sprzątania świata” .
Uczniowie ze Strzelnik sprzątają swoją „ Małą Ojczyznę”.
Uczniowie z Różyny odpoczywają po lokalnej akcji  „Sprzątania Świata”
Uczniowie z klasy 4 podczas „ Sprzątania świata”
Skip to content