splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Dzień Pisania Listów

Gdzie są te listy, w których ktoś napisze: czekamy na ciebie(…)”

Bez wątpienia 9 października takie listy zostały napisane we wszystkich klasach 4-8 w naszej szkole. A wszystko to za sprawą Dnia Pisania Listów i Międzynarodowego Dnia Listonosza. Uczniowie mieli szansę przypomnieć sobie, w jaki sposób prawidłowo zaadresować kopertę, a także jak napisać list. Co powinien zawierać, w jaki sposób zwracać się do adresata.

Napisano listy do mam, dziadków, koleżanek, kilka trafiło do rąk nauczycieli. Dla niektórych był to pierwszy list w życiu. Dzieci oprócz zaangażowania w tworzenie wypowiedzi, dowiedziały się, jak przebiega droga listu od nadawcy do adresata.

W dzisiejszych czasach otrzymanie listu kojarzy się z niecodziennością, tę wyjątkowość nauczycielki języka polskiego, chciałyby zaszczepić w uczniach. Być może stanie się to nowa tradycja PSP Łosiów? A my? Kiedy ostatnio napisaliśmy komuś bliskiemu list?

Anna Nowacka

Skip to content