splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Pasowanie pierwszaków

25 października  odbyła się w szkole wielka uroczystość. 21 odświętnie ubranych i przejętych pierwszaków wystąpiło przed starszymi koleżkami i kolegami w wiązance piosenek, wierszy i  pląsów. Prezentowali się wspaniale, czego dowodem były gromkie brawa i łzy wzruszenia w oczach rodziców.

W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszoklasiści ślubowali na Sztandar Szkoły być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Skip to content