Szkolny Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

Dnia 30 października 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego   w Łosiowie odbył się Szkolny Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii. Inicjatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego, Iwona Kasztelan i Aldona Idczak-Kulczycka.

Jako cele konkursu wytyczono: poszerzanie  wiedzy na temat Wielkiej Brytanii, zachęcanie do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy, kształtowanie tolerancji i szacunku do innych narodowości oraz podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas V-VIII oraz III gimnazjum podzieleni na dwie kategorie wiekowe.

Tydzień wcześniej odbyły się eliminacje klasowe – uczniowie pisali test, który wyłonił po trzech reprezentantów z klas.

Szkolny etap polegał na ustnym udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania w grupach i indywidualnie. Pytania sprawdzały wiedzę uczniów na temat Wielkiej Brytanii, jej historii, kultury i tradycji. Uczniowie identyfikowali zdjęcia zabytków, zdjęcia przedmiotów. Były również pytania muzyczne, które spotkały się z dużym entuzjazmem publiczności.

W młodszej grupie wiekowej laureatami zostali:

  1. Michał Jabłoński z kl. 6
  2. Emilia Kasztelan z kl. 6
  3. Hanna Mokrzan z kl. 5a

W starszej grupie wiekowej nagrody otrzymali:

  1. Patryk Kuliński z kl. 7
  2. Emilia Zakowicz z kl. 7
  3. Małgorzata Sierakowska z kl. III gim.

Oprócz wyróżnionych uczniów wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni na słodko. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Iwona Kasztelan

Skip to content