Wrzesień 2022

Month

      Uczniowie z klas 4 i 8 na zajęciach rewalidacyjnych pracowali z długopisami 3D. Ten innowacyjny sprzęt pojawił się w naszej szkole w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Długopis 3D działa na podobnej zasadzie jak drukarka 3D tylko w wersji miniaturowej. Za jego pomocą można tworzyć rysunki i przedmioty w trzech wymiarach.        Dzięki tym długopisom uczniowie mieli...
Więcej
Laboratoria Przyszłości Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych...
Więcej
Informuję o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu...
Więcej
Skip to content