splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26
9 września, 2022

Day

Informuję o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu...
Więcej
Skip to content