splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Zasady organizacji szkoły od 22 marca 2021 r.

Dzień dobry Państwu,

decyzją Ministra Edukacji i Nauki ogłoszono rozporządzenie, które ponownie wprowadza zdalne nauczanie w klasach I – III od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r.

 W tym czasie zaplanowana są ferie wiosenne od 1 kwietnia do 6 kwietnia br. informuję, że w tym terminie lekcje nie odbywają się.
 Zmieniamy również czas trwania lekcji dla uczniów klas I-III podczas pracy on-line:
1. lekcja 8.00 – 8.30
2. lekcja 8.55 – 9.25
3. lekcja 9.50 – 10.20
4. lekcja 10.50 –11.20
5. lekcja 11.55 –12.25
6. lekcja 12.55 –13.25

Nie zmieniają się zasady przeprowadzania lekcji – będą one organizowane przez platformę MS Teams oraz w wyjątkowych wypadkach przez e-dziennik.
Informacja o zagadnieniach omawianych na lekcji umieszczona zostanie przez nauczycieli na e-dzienniku. Natomiast powiadomienie o zadaniach domowych umieszczane będą w e-dzienniku w zakładce „Zadania domowe”.
Gdy w czasie zdalnego nauczania nauczyciele wyznaczą zadania do wykonania, proszę o założenie teczki i gromadzenie tych prac. Będą one sprawdzone przez nauczyciela po powrocie do szkoły (dotyczy to klas I-III).

Wychowawcy klas I-III zorganizują z Państwem spotkanie, podczas którego omówią szczegółowo zasady nauczania na odległość oraz współpracy z Państwem.

Natomiast w klasach IV – VIII nauczanie na odległość nie zmienia się. Informuję, że w szkole nadal realizowane będą konsultacje z j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego dla uczniów klas VIII, według wcześniej ustalonych zasad.
Przypominam, że dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub w sytuacji gdy np. warunki domowe uniemożliwią zdalną naukę, szkoła zorganizuje nauczanie on-line lub stacjonarne w szkole.

Świetlica będzie funkcjonowała dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Istnieje możliwość skorzystania z posiłków przez uczniów, którzy uczestniczyć będą w zajęciach w szkole oraz w świetlicy.

Dowóz dzieci do szkoły w godzinach porannych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem. Natomiast po zajęciach dzieci odwożone będą tylko jednym, drugim kursem, o godzinie 14.40.

Z poważaniem
Stanisław Kowalczyk

Skip to content