splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Nabór do klasy I

Trwają zapisy do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie

Już tylko do 12 marca trwa nabór do klasy pierwszej.

Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Wobec tych dzieci nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu. 

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie:

Łosiów, Różyna, Leśniczówka, Buszyce, Jasiona, Strzelniki.

Rodzice/opiekunowie prawni muszą wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jedynie punkt I oraz punkt IV). Wypełnione  i podpisane przez dwóch rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć w szkole obwodowej. Druki Wniosku można otrzymać w szkole podstawowej, przedszkolu oraz pobrać ze strony internetowej szkoły – www.psplosiow.opole.pl

Jeśli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami może przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych spoza obwodu przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnionych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata. Szczegóły na stronie internetowej szkoły https://psplosiow.opole.pl  w zakładce Rekrutacja 2021/22.

Dokumenty do pobrania

Uchwała w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Burmistrza - ustalenie terminów rekrutacji

Zarządzenie Burmistrza - podanie kryterów do wiadomości

Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

ul. Słowackiego 9
49-330 Łosiów
woj. opolskie

tel./fax. 77 412 53 26
sekretariat@psplosiow.opole.pl

Poniedziałek – Piątek
7:00 – 15:00

Skip to content