splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Narodowe czytanie

Narodowe Czytanie 2020, czyli „Balladyna” u Słowackiego w Łosiowie

W ramach dziewiątej odsłony Narodowego Czytania, które w tym roku odbywa się 5 września, wybrano dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”.

Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy administracyjni PSP Łosiów, poczuli się podwójnie zmobilizowani do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Po pierwsze szkoła nie od dziś promuje czytelnictwo, a po drugie patron szkoły, Juliusz Słowacki z otwartymi ramiona przyjął tegoroczną lekturę w swoje mury.

Akcja Narodowe Czytanie odbywa się od roku 2012, na swoim koncie ma już takie lektury, jak „Pan Tadeusz”, „Lalkę”, „Quo vadis”, czy dzieła Fredry.

„Balladyna” to dzieło polskiego romantyzmu, które Słowacki ukończył w roku 1834, a wydał w Paryżu pięć lat później. Dramat powstał na emigracji, w czasie debat nad przyczynami upadku powstania oraz nad przyszłością narodu polskiego.

Opowieść łączy w sobie realizm i fantastykę, przedstawia dzieje dwóch sióstr – Balladyny i Aliny. Autor analizuje tu postawy i czyny bohaterów.

Popularność dramatu nie maleje, wciąż z ogromnym entuzjazmem przyjmowany jest na deskach teatrów. Wywarł wpływ na muzykę, malarstwo i rzeźbiarstwo.

Nasza społeczność szkolna dokłada dziś swoją cegiełkę zachwytu nad „Balladyną”, zachęcając jednocześnie do wspólnego czytania w domach.

Anna Nowacka

Skip to content