splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Miesiąc Bibliotek Szkolnych– podsumowanie.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych od 2008 r. obchodzimy w październiku.

Poszczególne szkoły same decydują, jaką datę i formę obchodów wybrać. Jedne szkoły wybierają formę jednodniowego święta a inne decydują się na bardziej rozbudowane obchody i akcje biblioteczne, które czasem trwają przez cały październik.

W tym roku z powodu pandemii możliwości były ograniczone, lecz co nieco udało się zrobić także u nas.

W naszej bibliotece od 1 października uczniowie mogli anonimowo wyrazić swoje zdanie na temat pracy biblioteki, jej mocnych i słabych stron. Przedstawiali swoje propozycje zakupów książkowych – tutaj najczęściej pojawiały się prośby o kolejne części serii Rafała Kosika pt. „Felix, Net i Nika”. Mam nadzieję, że uda się je jak najszybciej zakupić.

Dzieci także wyraziły potrzebę stworzenia stanowiska komputerowego w bibliotece. Byłoby to pomocne dla uczniów poszukujących informacji oraz dla nauczycieli. Pojawiło się też kilka propozycji na akcje, konkursy czytelnicze oraz na wystrój biblioteki.  Kilka osób sprezentowało nam swoje książki, które wzbogacą nasze zbiory – dziękuję w imieniu wszystkich czytelników.

Poza tym w klasach siódmych i ósmej odbyły się lekcje biblioteczne z wykorzystaniem fotografii, atlasów, map i wydawnictw albumowych o Parkach Narodowych Stanów Zjednoczonych.

 Lekcje przygotowałam w ramach tygodnia amerykańskiego, przeprowadzonego w naszej szkole przez nauczycielki języka angielskiego. Niestety z powodu przejścia na zdalne nauczanie klas starszych, nie odbyła się zaplanowana wystawa tychże wydawnictw.

Dnia 30 X uczniowie klasy 1 uroczyście ślubowali, że będą czytać i kochać książki, czym zostali przyjęci do grona czytelników naszej biblioteki.

Dowiedzieli się także jak powstały książki i jak trzeba się z nimi obchodzić, oraz jakie zasady panują w naszej bibliotece. Wszyscy po raz pierwszy wypożyczyli sobie wybraną książeczkę do domu.

Jako pierwszy rocznik w historii naszej szkoły zamiast papierowych kart czytelnika mają założone komputerowe konta.

Tak, nasza biblioteka wkroczyła wreszcie w XXI wiek i jest skomputeryzowana.

Biblioteka także włączyła się w organizację tradycyjnego już w naszej szkole Święta Polskiej Dyni, który trwa od 25 października do 7 listopada.

Gorąco zachęcam do udziału w konkursie i dziękuję uczniom za wszelkie sugestie

 i opinie dotyczące Naszej Biblioteki.

                                                                                                                       Ilona Lis

Skip to content