LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI – „BRZECHWATORIUM”

Bawić się w teatr każdy może

,,Brzechwatorium” – pod taką nazwą odbył się przegląd inscenizacji utworów Jana Brzechwy przygotowany przez uczniów klasy czwartej. Celem lekcji było przede wszystkim wzbudzenie pasji teatralnych dzieci. Ponadto również nauka poprzez działanie zgodna z zasadami neurodydaktyki. Wszak lepiej zapamiętujemy treści programowe, które wiążą się z emocjami. A tych nie można było odmówić małym aktorom.

Podczas lekcji kształcone były kompetencje przydatne na każdym szczeblu edukacji oraz w przyszłym życiu zawodowym zapewniające dzieciom dobry start w życie: umiejętność pracy w grupie, rozumienie i interpretacja tekstów, autoprezentacja oraz kreatywność .  

Dzieci wykazały się zaangażowaniem i dyscypliną w realizacji powierzonych im zadań. Z radością wcielały się w role, a efekty wspólnej pracy przyniosły im dużo satysfakcji.

Występy uczniów zostały utrwalone na pamiątkowych zdjęciach wykonanych sprzętem z Laboratorium Przyszłości.

Aneta Strzecha-Ochocińska

Skip to content