splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Informacja o zdalnym nauczaniu od 27 stycznia

Szanowni Rodzice

w związku z nowym rozporządzeniem MEiN z 26 stycznia 2022 r. od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej.

Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych oraz przedszkolaki będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.       

Oto sposób realizacji zdalnego nauczania w naszej szkole, z uwzględnieniem nowego rozporządzenia:

Klasy I-IV zgodnie z rozporządzeniem realizują zajęcia w szkole. Natomiast klasy V-VIII uczą się zdalnie.

Lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem MS Teams. Dla rodziców klas I przesłano instrukcję w jaki sposób zalogować się na MS Teams.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Przypominam, że po feriach od 14 lutego br. obowiązywać będzie nowy plan lekcji. Zostanie podany Państwu w drugim tygodniu ferii.

Lekcje trwać będą 30 minut, pozostałe 15 minut nauczyciel będzie do dyspozycji ucznia (np. konsultacje, wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania uczniów, itp.).

W dniach 27-28 stycznia 2022 r. uczniowie z klasy I oraz klasy IV oraz niektórzy uczniowie z klasy II przebywający na kwarantannie, realizują nauczanie zdalne poprzez MS Teams.

 Natomiast pozostali uczniowie z klasy II uczęszczają na lekcje w szkole.

Nauczyciele uczący w kasie II w tych dniach prowadzą równocześnie zajęcia stacjonarne oraz nauczanie zdalne. Natomiast od 14 do 27 lutego br. nauczyciele uczą zdalnie.

Biblioteka dla uczniów klas I-IV funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Uczniowie klas starszych chcąc skorzystać z biblioteki dzień wcześniej poprzez e-dziennik informują Panią Ilonę Lis lub Panią Jadwigę Fornal jakie pozycje chcą wypożyczyć.

Następnego dnia będzie można odebrać zamówione książki w szkole.

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, w tych dniach dla uczniów klas I-IV zorganizowana jest świetlica szkolna oraz funkcjonować będzie stołówka.

Autobus będzie kursował według harmonogramu rozkładu jazdy, z wyłączeniem trzeciego kursu po południu.

Jeśli państwo będą mieli pytania proszę dzwonić pod numer telefonów: 77 412 5623; 504 083854 lub proszę o kontakt poprzez e-dziennik.

Pozdrawiam
Stanisław Kowalczyk

Skip to content