splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Ważny komunikat

Ważny komunikat

W związku z szerząca się epidemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, powodującego chorobę COVID-19 informuję, że:

od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie będzie zamknięta dla interesantów.

Wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo w tym czasie:

1) drogą korespondencyjną na adres sekretarza szkoły:

ul. Słowackiego 15

49-330 Łosiów

2) za pomocą komunikacji elektronicznej:

splosiow@wodip.opole.pl

Natomiast w sprawach niecierpiących zwłoki pod numerem telefonu:

504 083 854

Informację dotyczącą naboru dzieci spoza obwodu do klasy I przekaże komisja rekrutacyjna telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Jednocześnie przypominam iż dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły mają zapewnione miejsce, ponieważ są przyjmowane z urzędu.

Szanowni Państwo, jest to czas który jest okresem kwarantanny.

Usilnie proszę rodziców o dopilnowanie by dzieci i młodzież w okresie w którym jest zamknięta szkoła nie brały udziału w żadnych imprezach, spotkaniach, uroczystościach lub wspólnych zabawach.

Jednocześnie proszę aby Państwo zachęcali swoje dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Również nauczyciele naszej szkoły zaproponują uczniom różne materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Wszelkie nowe wiadomości przekazywane będą poprzez stronę internetową oraz informację w e-dzienniku.

Stanisław Kowalczyk
Dyrektor szkoły

Skip to content