splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Udział uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie im. Juliusza Słowackiego w ogólnopolskiej akcji ,,Noc Biologów’

     10  stycznia  2020 r.  grupa  uczniów  Publicznej Szkoły  Podstawowej w Łosiowie z klasy VII i VIII  pod opieką nauczycieli: pani Grażyny Cisakowskiej oraz  pani Beaty Hargot brała udział w IX edycji  Nocy Biologów na Uniwersytecie Opolskim. Idea ,,Nocy Biologów’’ narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas licznych spotkań otwartych dla społeczności miasta  i  regionu. Tysiące odwiedzających dzieci,  młodzieży i dorosłych było  zachętą do zorganizowania w  całej Polsce tego typu przedsięwzięć.  Propozycję  tę  z entuzjazmem przyjęła  Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich,  powierzając Wydziałowi  Biologii  UAM  koordynację  pierwszej ,,Nocy Biologów” w styczniu 2012 r. Akcja odbywała się w całej Polsce i pozwalała bliżej poznać dziedziny nauki, którymi zajmuje się biologia. W bieżącym roku uczniowie  z Łosiowa uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Wydział  Przyrodniczo – Techniczny   Uniwersytetu   Opolskiego,  którego  przewodnim  tematem  było   zagadnienie: ,,Globalne zmiany środowiska”. W programie znalazły się m. in. tematy: „Tajemniczy mikroświat roślin”, gdzie uczestnicy    warsztatów    mogli    zapoznać  się  z  obsługą mikroskopu  optycznego  a  także  samodzielnie przygotować preparaty z wybranych materiałów roślinnych. Następnie odbył się wykład na temat :,,Życie na krawędzi. Największe katastrofy ekologiczne w historii Ziemi”. Zwiedziliśmy również wystawę paleontologiczną pt ,, Co nam pozostało  po  wielkich katastrofach?’’.  Dzięki  wysokiemu  poziomowi  przygotowania  zajęć,  ich różnorodnej tematyce i formie, każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie i choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwy student czy naukowiec. Jesteśmy pod wrażeniem tego wyjazdu  i  czekamy  na  nowe  tematy  za rok. Zajęcia te udowodniły nam, że biologia jest ciekawa nie tylko  dla  wtajemniczonych,  ale  można  przeżyć wspaniale zimowy wieczór w gronie ludzi na co dzień zajmujących się biologią.

Tekst: Beata Hargot

Zdjęcia: Grażyna Cisakowska

Skip to content