splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

PSP Łosiów wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

 W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

 W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie. W ramach tego dnia zorganizowano wystawę plakatów związanych z Konwencją Praw Dziecka, a także happening, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, skandując hasło „ To jest ważna sprawa, mamy swoje prawa”. Dzieci z klas I-III ułożyły napis UNICEF, zaś cała społeczność szkolna, ubrana na niebiesko tańczyła w rytm piosenki „Blue” zespołu Eifel 65.

Tegorocznym działaniom przyświecało hasło „dla każdego dziecka – dzieciństwo”. Jest to istotne, by dzieci wiedziały o swoich prawach i zostały uwrażliwiane na fakt, że są miejsca, gdzie podstawowe prawa dzieci są łamane każdego dnia. To ważne, by miały prawo do dzieciństwa.

Dziękuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom i uczniom za włączenie się w akcję.

                                                                    /Anna Nowacka- koordynator projektu/

Skip to content