OTWARCIE ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ PRZY PSP w ŁOSIOWIE

26 października 2022r odbyło się  uroczyste otwarcie  Świetlicy Terapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Łosiowie. Jest to placówka  zapewniająca opiekę oraz socjoterapię,  terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną i wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodzin.

Skip to content