splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

„Nowy rok szkolny uważam za otwarty …”

  Tymi słowami pan Stanisław Kowalczyk, nowy dyrektor naszej szkoły, oficjalnie ogłosił koniec wakacji.

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się w poniedziałek 2 września w hali sportowej, gdzie zgromadzili się wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice. W tym dniu gościliśmy na uroczystości Burmistrza Lewina Brzeskiego pana Artura Kotarę oraz jego zastępcę pana Dariusza Struskiego. Panowie złożyli serdeczne podziękowania ustępującym ze stanowisk dyrektora paniom Beacie Hargot oraz Jadwidze Fornal. Padło wiele miłych i ciepłych słów, łezka zakręciła się w oku. Podziękowania za współpracę złożyli również nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz działacze LZS-u.

  Pan Burmistrz Artur Kotara przedstawił zebranym na uroczystości nowego dyrektora szkoły, który przywitał wszystkich bardzo serdecznie i z humorem. Porównał siebie do siedzących na środku hali uczniów klasy pierwszej, którzy, podobnie jak nowy pan dyrektor, po raz pierwszy przyszli do szkoły. Zaraz potem przystąpił do obowiązków służbowych i pasował najmłodszych na uczniów.

  Pan dyrektor Stanisław Kowalczyk zwrócił się do wszystkich zebranych z życzeniami sukcesów w nauce i pracy, zadeklarował otwartość, dialog i wsparcie w codziennej pracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły.

  Po inauguracji uczniowie rozeszli się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami. Jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad … i znów będą WAKACJE!

Skip to content