splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Niecodzienna lekcja historii

Niecodzienna lekcja historii odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w piątek 10 listopada 2023 roku. 

Dyrektor Szkoły, pan Stanisław Kowalczyk uroczyście rozpoczął szkolne obchody tego ważnego  dla Polaków dnia i zwrócił uwagę na ważność daty 11 listopada dla mieszkańców ,,kraju nad Wisłą”. Przypomniał również, że droga do niepodległości była trudna i wyboista. Podążały nią całe pokolenia naszych rodaków, dzięki którym po 123 latach niewoli, nasza ojczyzna powróciła na mapy Europy.

Część artystyczna akademii upamiętniającej 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę została przygotowana przez uczniów klasy IV wraz z wychowawcą, panem Dariuszem Leszczynowiczem. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała pani Teresa Gabruk, przy wsparciu perfekcyjnie przygotowanego chóru szkolnego (którego przeważającą część stanowiły uczennice klasy V) oraz solisty – Ignacego Kasztelana z klasy IIIa.

W scenariuszu wykorzystano m.in. wiersze Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida i Wisławy Szymborskiej, a także pieśni legionistów polskich oraz piosenki i pieśni patriotyczne.

Akademia miała na celu ukazanie trudnej historii Polski od momentu utraty niepodległości, aż do czasów współczesnych, z zaakcentowaniem najważniejszych wydarzeń na przestrzeni dziejów i poświęcenia  pokoleń Polaków w różnych okresach historycznych.

 Scenariusz nawiązywał do wydarzeń z chlubnej historii narodu, ale również  i do tej trudnej, ciężkiej dla Polaków. Poruszał tematykę związaną z zaborami i z powstaniami narodowowyzwoleńczymi. Miał na celu również przypomnienie tych, którym zawdzięczamy wolność. W wierszach i piosenkach opiewano zasługi Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego i jego bohaterskich legionów oraz Jana Pawła II.

Akademia uświadomiła młodym ludziom jeszcze jedną ważną rzecz. Mianowicie fakt, że historia to nie tylko przywódcy i wodzowie oraz stoczone bitwy czy wojny. To również czyny zwykłych, prostych ludzi, którzy wykazali się niezwykłym bohaterstwem.

Całości dopełniła prezentacja multimedia, która unaoczniła najważniejsze wydarzenia, o których mówili, recytowali i śpiewali mali patrioci.

Radosna pieśń polskiego dziecka, którą na zakończenie zaśpiewał Ignacy Kasztelan z klasy III podkreśliła ciągłość historii i  ukazała, że jesteśmy jej częścią, a uczniowie, nawet ci młodsi, są tymi, którzy w przyszłości wezmą los ojczyzny w swoje ręce.


Godny odbiór programu artystycznego przez uczniów klas I-VIII świadczył o wysokiej kulturze i prawdziwym patriotyzmie młodych ludzi urodzonych już przecież w wolnym i niepodległym kraju. Poznawanie trudnych kart historii ojczyzny jest naszym obowiązkiem, a codzienne życie według najwyższych wartości, kultywowanie tradycji i obrzędowości, szanowanie siebie i innych, godne podejmowanie  wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność, daje świadectwo naszego patriotyzmu.

Talenty uczniów naszej szkoły, ich zaangażowanie i wkład pracy to wartości, które należy propagować i doceniać. Dlatego też w sobotnie popołudnie 11 listopada, w dzień tak ważny dla wszystkich Polaków, uczniowie wraz z opiekunami ponownie przybyli do domu kultury w Łosiowie, aby swój program artystyczny zaprezentować społeczności lokalnej. W miejscowych  obchodach Narodowego święta Niepodległości udział wzięli: Sołtys Łosiowa, pani Małgorzata Smolińska, pan Stanisław Kowalczyk, Dyrektor Szkoły, Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury, pan Roman Ufa oraz licznie przybyli mieszkańcy Łosiowa i okolic.

Jako pierwszy wystąpił chór Łosiowianie, następnie , po przywitaniu gości przez pana Dariusza Leszczynowicza  i krótkim wprowadzeniu do tematu, ponownie zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Łzy wzruszenia, zachwyt, podziw to typowe reakcje widzów uczestniczących w niezwykłym spektaklu.

Na zakończenie Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury wyraził swoje uznanie i podziękował małym artystom za wkład pracy i poruszający serca występ.

Ten zapał i zaangażowanie małych patriotów z pewnością zaowocują w przyszłości odpowiedzialnym podejściem do życia i otwartością na sprawy ojczyzny. Wszak – jak pisał nasz wybitny poeta, Cyprian Kamil Norwid: ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.

Skip to content