splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

KONKURS RECYTATORSKI

KONKURS RECYTATORSKI

POECI  ROMANTYCZNI W INTERPRETACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Rok 2022 jest ogłoszony przez Sejm RP rokiem Polskiego Romantyzmu; właśnie mija 200 lat od wydania „ Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza. Ten fakt zapoczątkował w Polsce nową epokę literacką.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie,
 3. koordynatorzy: Ludwika Chojnacka, Grażyna Smolińska, Iwona Lis
 4. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów  PSP w Łosiowie i będzie przebiegał w trzech grupach:

Grupa 1:  Kl.  I – III

Grupa 2:  Kl.  IV – VI

Grupa 3:  Kl. VII – VIII

 1. Cele Konkursu:
 2. Stworzenie uczniom szkoły możliwości szerszego zapoznania się z utworami poetów tworzących w  epoce Romantyzmu.
 3. Kształtowanie u młodego pokolenia wrażliwości na piękno języka polskiego.
 4. Rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich u dzieci i młodzieży szkolnej.
 5. Wzmacnianie umiejętności prezentowania swoich talentów na scenie,  przed publicznością.
 6. Wspieranie i rozwijanie zainteresowań literaturą polską.
 7. Dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z utworów literackich.
 8. Zasady uczestnictwa i  przebieg konkursu
 9. Każda klasa zgłasza  do konkursu co najmniej 3 osoby, w przypadku dużej ilości chętnych zalecamy przeprowadzić w klasie wstępne eliminacje.
 10. Recytację ocenia powołana przez organizatora komisja
 11. Ocenie podlega wyłącznie: wyraz artystyczny i recytacja
 12. Przebieg konkursu: Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia  tj.  23. 03.2022 r.  i zakończy się  22.04. 2022 r.

Etap 1   Zgłaszanie kandydatów prosimy dokonywać u koordynatorów do 8.04.2022 r.

Etap 2.  Przeprowadzenie konkursu i ocena nastąpi nie później niż  21.04.2022 r.

Etap 3. Występ laureatów i rozdanie nagród na uroczystym apelu w dniu 22.04.2022 r.

 1. Nagrody
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział
 3. Laureaci z poszczególnych grup otrzymają dyplomy i  nagrody
 4. Przewiduje się  I, II, III miejsce oraz   wyróżnienia

Decyzja komisji oceniającej jest ostateczna i nie przewiduje się odwołań.

Skip to content