splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Tegoroczne obchody Dnia Nauczyciela w naszej szkole przebiegały tym uroczyściej, że łączyły się 250. rocznicą powołania Komisji Edukacji Narodowej. Rozpoczęły się apelem przygotowanym przez klasę piątą. Uczniowie, wykazując niewątpliwy kunszt aktorski, w dwóch krótkich, żartobliwych scenkach najpierw zaprezentowali obrazki szkolnej rzeczywistości, a potem uruchomiając wyobraźnię, próbowali przedstawić szkołę przyszłości. Niestety, magiczny cyber-kask, wlewający bezpośrednio po założeniu na głowę wiedzę, okazał się nierzetelny i popełniał liczne błędy wzbudzając wśród widzów śmiech. Wobec tego uczniowie klasy piątej oświadczyli jednym głosem, że wolą swoją szkołę, bo  tu mają koleżanki i kolegów, znają swoich nauczycieli, z którymi się wzajemnie lubią i oni dziś mają swoje święto. W związku z tym jednym, donośnym głosem w imieniu wszystkich uczniów złożyli swoje podziękowania i wyrazy szacunku.

Nazwani ekstra klasą nauczyciele i pracownicy zostali zaproszeni na środek i uhonorowani medalami przez przedstawicieli samorządu szkolnego.

W następnej, już oficjalnej części apelu, głos zabrał dyrektor szkoły pan Stanisław Kowalczyk, który w krótkim przemówieniu podziękował całemu gronu nauczycielskiemu za wkład pracy w edukację i wychowanie młodzieży, pogratulował osiągniętych sukcesów, złożył życzenia oraz wręczył nagrody dyrektorskie zasłużonym nauczycielom i pracownikom szkoły.

 Uroczysty, świąteczny apel był też doskonałą okazją do szczególnych podziękowań, które pan dyrektor, w imieniu całej szkoły, przekazał odchodzącemu na emeryturę panu Jerzemu Smolińskiemu. Nie zabrakło gromkich braw i tradycyjnego „Sto lat” – odśpiewanego wspólnie przez uczniów, nauczycieli i pracowników.

Skip to content