splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Zdalne nauczanie przedłużone

Dzień dobry Państwu,

decyzją Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego zdalne nauczanie zostało przedłużone do 22 grudnia br.

Nie zmieniają się zasady realizacji lekcji – są przeprowadzane przez platformę MS Teams oraz w wyjątkowych wypadkach przez e-dziennik.

Informacja o zadaniach domowych dla Państwa umieszczana jest na MS Teasm-ie oraz e-dzienniku. W przypadku problemów technicznych z przesyłaniem prac domowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, istnieje możliwość wykorzystania  z innych kanałów komunikacji.

Przypominam, że dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub w sytuacji gdy np. warunki domowe  uniemożliwią zdalną naukę, szkoła zorganizuje  nauczanie on-line lub stacjonarne w szkole. Świetlica będzie funkcjonowała na zasadach obowiązujących od listopada (dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19).

W tym roku szkolnym po zakończeniu ferii świątecznych (23.12.2020 – 31.12.2020) rozpoczną się ferie zimowe, które trwać będą od 4 do 15 stycznia 2021 r. Po tym czasie rozpoczniemy dalszą naukę. O tym, czy nadal będzie to zdalne nauczanie, zostaną Państwo poinformowani w późniejszym czasie.

W związku z powyższym, informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych zostanie podana Państwu i uczniom do 22 grudnia. Natomiast wystawienie ocen za pierwsze półrocze nastąpi 26 stycznia 2021 r. podczas posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

Z poważaniem
Stanisław Kowalczyk

Skip to content