splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Uczniowie klas I – III naszej szkoły na długo zapamiętają 21 maja. W ten dzień odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia przeprowadzili ratownicy medyczni Pani Agnieszka i Pan Remigiusz z Grupy Zabezpieczenia Medycznego I Pułku Saperów w Brzegu.

Dzieci dowiedziały się w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wskazówek ratowników dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Duże wrażenie na dzieciach zrobił fantom, na którym dzieci uczyły się podstaw resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Atrakcji nie było końca. Pod koniec zajęć uczniowie mieli możliwość zobaczenia wozu sanitarnego. Mogli zasiąść za „kółkiem” , włączyć sygnały alarmowe, czy też poleżeć na noszach.

Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw podczas  pomocy poszkodowanym oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.

Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, a Pani Agnieszka i Pan Remigiusz sprawili, że każdy uczeń chętnie brał w nich udział. Dziękujemy Panu pułkownikowi …… dowódcy I Pułku Saperów w Brzegu za umożliwienie przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy naszym uczniom przez ratowników medycznych z Grupy Zabezpieczenia Medycznego.

Skip to content