sekretariat@psplosiow.opole.pl 77 412 53 26

WARSZTATY Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOSIOWIE

            Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie wzięła udział    w międzynarodowym projekcie, którego celem jest  usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością.

 Projekt  realizowany jest  przez zespół składający się z przedstawicieli ośmiu dyrekcji policji z Czech i Polski oraz ekspertów z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz kilku ośrodków akademickich z Polski i  koncentruje się przede wszystkim, na nowych sposobach zwalczania przestępczości internetowej, poprzez usprawnienie pracy policji     (w CR i PL),  promowanie profilaktyki skierowanej do dzieci, nauczycieli i rodziców, a także poprzez wspieranie działań doradczych  umożliwiających   anonimową  pomoc ofiarom  przestępstw  zapośredniczonych przez media cyfrowe. Projekt obejmuje również działania badawcze, które pozwalają  odkryć nowe formy cyberzagrożeń, z którymi mają styczność obecnie użytkownicy usług internetowych.
 W szczególności projekt ma dwa podstawowe cele:
1. Stworzenie wspólnej  sieci  komunikacyjnej na obsługiwanym  obszarze  (czesko-polski obszar przygraniczny), co umożliwi szybkie przesyłanie informacji o cyberprzestępczości.
2. Pogłębienie współpracy ze społeczeństwem poprzez różne działania w terenie (profilaktyka, interwencja, badania).
          Podczas  realizacji  projektu  w  szkole  w  Łosiowie  w  odbyły  dwa się  prewencyjne szkolenie  edukacyjne dla klas  V (18.12.2019 r.) i VII (17.12.2019 r.),  koncentrujące się  na wybranych  ryzykach  związanych  z  korzystaniem  z  usług  internetowych.  Wśród  zjawisk ryzykownych objętych profilaktyką wyodrębniono przede wszystkim: cyberprzemoc, sexting, cybergrooming,  bezpieczeństwo  w  sieciach  społecznościowych,   kwestię  ochrony  danych osobowych w Internecie itp.

                                                                                                         Zdjęcia: Elżbieta Haczkowska

                                                                                                         Tekst: Katarzyna Świderska

Skip to content