splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Przedłużenie zdalnego nauczania do 25 kwietnia

Dzień dobry,

decyzją Ministra Edukacji i Nauki ogłoszono rozporządzenie, które przedłuża zdalne nauczanie do 25 kwietnia 2021 r.

Nie zmieniają się zasady przeprowadzania lekcji – będą one organizowane przez platformę MS Teams oraz w wyjątkowych wypadkach przez e-dziennik.

Informacje o zagadnieniach omawianych na lekcji nadal umieszczone będą przez nauczycieli na e-dzienniku. Natomiast powiadomienie o zadaniach domowych umieszczane będą w e-dzienniku w zakładce „Zadania domowe”.

Konsultacje z j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego dla uczniów klas ósmych odbędą się 21 kwietnia w szkole.

Dowóz dzieci do szkoły w godzinach porannych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem. Natomiast po zajęciach dzieci odwożone będą tylko jednym kursem, o godzinie 14.40.
Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem, dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub w sytuacji gdy np. warunki domowe uniemożliwią zdalną naukę, szkoła zorganizuje nauczanie on-line lub stacjonarne w szkole.


Informuję o możliwości użyczenia ze szkoły laptopa do pracy zdalnej.
Świetlica będzie funkcjonowała dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Istnieje możliwość skorzystania z posiłków przez uczniów, którzy uczestniczyć będą w zajęciach w szkole oraz w świetlicy

W związku z powyższym proszę rodziców, którzy potrzebują takiego wsparcia, o kontakt telefoniczny ze szkołą. Przypominam numer telefonu – 77 412 53 26.

Z poważaniem
Stanisław Kowalczyk

Skip to content