splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Obierając słowa Konfucjusza za drogowskaz, uczniowie klas 7 uczestniczący w projekcie „Kreatywna Opolszczyzna-program twórczych metod kształcenia w szkołach  Aglomeracji Opolskiej”  15 lutego, pod opieką pani Aldony Idczak-Kulczyckiej,  uczestniczyli  w zajęciach zorganizowanych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Dwanaścioro uczniów wzięło udział w zajęciach:  „Grywalizacja w matematyce”, „Play to learn more- zabawa i ruch na lekcjach języka obcego”, „ Programowanie i robotyka” oraz „Kreatywność w procesie edukacji-nauczanie i uczenie się”.

 Zaproponowane formy zajęć  rozbudziły w młodzieży ciekawości i zainteresowanie. Przez meandry matematycznej wiedzy podróżowali z… liną , kostkami i kartami. Angielski zaprosił do ruchu, i powtórzeń z „bombą”. Programowanie i robotyka to żywioł siódmoklasistów! Używając serii Lego Mindstorms uczniowie programowali działania robotów, które zdecydowanie były naszym uczniom posłuszne! Z kolei zajęcia rozwijające kreatywność pozwoliły zajrzeć w głąb siebie, zmobilizowały do większej aktywności po feriach.

W przerwach uczniowie otrzymali słodkie przekąski oraz ciepły posiłek.

Zadowoleni z ciekawie i pracowicie spędzonego dnia, siódmoklasiści powrócili do domów.

Aldona Idczak-Kulczycka

Skip to content