sekretariat@psplosiow.opole.pl 77 412 53 26

Oferta ubezpieczeniowa

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

W celu ułatwienia dostępu do ubezpieczenia NNW dla rodziców Państwa uczniów zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w linku na stronie internetowej Państwa placówki.
Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla Państwa, jak i dla rodziców. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

Korzyści:

·  Szkoła nie musi podejmować decyzji dotyczących ubezpieczeń.

·  Szkoła nie będzie ubezpieczającym na polisie – nie będzie odpowiedzialna finansowo, nie będzie również zbierała składek od poszczególnych rodziców/klas.

·  Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu – bez zbędnego angażowania dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców.

·  Wszelkie niezbędne dokumenty wysyłamy na wskazany adres e-mail.

·  Ubezpieczyć się może nawet jedna osoba.

·  Ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywała przez cały rok kalendarzowy.

·  Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności.

·  7 wariantów do wyboru, różne sumy ubezpieczenia i opcje dodatkowe.

·  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków – 24h/dobę na całym świecie.

·  Ubezpieczenie zawarte jest w opcji z szeroką tabelą uszczerbków.

Ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, można mieć kilka polis NNW. W razie wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej polisy.

Skip to content