splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności w klasie 2 w ramach projekty Kreatywna Opolszczyzna

Od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. uczniowie z klasy II uczestniczyli w zajęciach: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w oparciu o Program Powszechnej Dwujęzyczności. Program był częścią projektu o nazwie Kreatywna Opolszczyzna.

Jak pokazują badania 70% dzieci wychowuje się w otoczeniu przynajmniej dwóch języków. Ważne, aby wdrażać wychowanie dziecka w dwujęzyczności od najmłodszych lat. Dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla naszego intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Bilingwizm poprawia koncentrację, wpływa na naszą podzielność  uwagi, pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, a także poprawia wyniki w nauce. Korzyści wynikające z powszechnej znajomości języka angielskiego są bezdyskusyjne. Powyższe założenia stały się podstawą do stworzenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności.

Zajęcia polegały na odkrywaniu języka obcego w sposób naturalny, najbardziej kontekstowy poprzez zabawę. Dzieci spotykały się z językiem angielskim w wykreowanym świecie bohaterów – Toma, Keri, psa, kota i innych sympatycznych postaci. Śpiewały i słuchały piosenek powtarzając szybko wpadające w ucho melodie i teksty. Oglądały historyjki i jednocześnie przeżywały przygody z bohaterami. Brały udział w zabawach językowo-muzyczno-ruchowych. Żywo reagowały na taki rodzaj aktywności.

Uwielbiały wszelkiego rodzaju prace plastyczno-techniczno-językowe oparte na zeszytach ćwiczeń „Tom and Keri”. Uczniowie mieli również indywidualny dostęp do platformy, a także mogły utrwalać poznane treści pracując w książeczkach, które otrzymały do użytku domowego. Dzieci utrwalały nowe umiejętności językowe w sposób szybki i efektowny.

Zajęcia w klasie II były prowadzone przez nauczycielki: Grażynę Smolińską i Iwonę Kasztelan.

Skip to content