splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Prawo do właściwego wyżywienia daje nam Deklaracja Praw Człowieka – dlaczego więc w XXI wieku ludzie wciąż cierpią głód i niedożywienie?

Ogólnopolska Kampania Walki z Głodem, którą Polski Czerwony Krzyż prowadzi od kilkunastu lat ma na celu pozyskanie środków na dożywianie potrzebujących. Równe istotnym wyzwaniem jest  zwrócenie uwagi na rosnący w świecie problem niedożywienia oraz  edukacja społeczeństwa na temat zdrowego stylu życia. Akcja rozpoczyna się 16 października w Światowym Dniu Walki z Głodem.

Uczniowie ze Szkolnego Koła PCK, przy wsparciu Rady Rodziców, aktywnie   włączyli się do przedsięwzięcia.

W dniach 19 i 20 listopada 2019 r. w trakcie przerw została przeprowadzona sprzedaż upieczonych przez rodziców i uczniów ciast oraz dedykowanych kalendarzyków, przygotowanych przez Polski Czerwony Krzyż.

Wypieki były bardzo pyszne i rozeszły się bardzo szybko. Dzieci, rodzice i nauczyciele, którzy wsparli naszą charytatywną inicjatywę okazali swoją hojność. Wolontariusze zebrali łącznie  kwotę 437 zł.  Pozyskane środki finansowe zostały komisyjnie przeliczone i przekazane do Zarządu Rejonowego  PCK w Brzegu. Zostaną przeznaczone  na zakup paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących.

Bardzo dziękujemy naszym uczniom, rodzicom naszych dzieci, nauczycielom i pracownikom za pomoc w organizacji oraz przyłączenie się do przedsięwzięcia.

Akcja zbiegła się z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Dzieci stanowią najbardziej zagrożoną głodem grupę, ich sytuacja jest bowiem zależna od innych. Dzięki naszym działaniom, staramy się uwrażliwiać zarówno dzieci, jak i dorosłych na sytuację tych, którzy nie mogą same o siebie zadbać.

Akcja którą przeprowadziliśmy w z pewnością nie zlikwiduje problemu głodu, będzie jednak kolejnym krokiem w tej walce, która jest obowiązkiem każdego z nas.

Anna Jelenkowska

Skip to content