sekretariat@psplosiow.opole.pl 77 412 53 26

Inscenizacja Jasełek pt: ,,Wigilia Karoliny’’ w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie

Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych   w miastach w okresie Bożego Narodzenia. Udział  w nich brali żacy ze szkół albo członkowie bractw kościelnych. Z czasem przedstawienia  bożonarodzeniowe  rozpowszechniły się szeroko w  całym kraju,  zaś treść  ich jest  związana z  Jezusem złożonym w żłobie, czyli  w jasłach,  stąd  utrwaliła się  ich  nazwa – jasełka. Jasełka  nie były  nigdy martwą sztuką, zawsze dostosowywały się do aktualnych wydarzeń. Zawsze też wprowadzały i wprowadzają zarówno widzów jak i aktorów w tajemniczy nastrój Bożego Narodzenia.

Ponieważ Święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi, fakt ten zainspirował nas do kultywowania  tradycji jasełkowej w szkole – małej rodzinie jaką tworzymy my pracownicy, dzieci i rodzice.

W naszej szkole od blisko  kilkunastu lat istnieje tradycja wystawiania „Jasełek” w okresie Świąt  Bożego Narodzenia.  Co roku  nasze „Jasełka” mają  inną  oprawę i inny scenariusz. W treść scenariusza wplatamy własne pomysły i wizje przedstawienia.

W tym roku Jasełka zostały przygotowane przez uczniów klasy IV pod opieką pani Beaty Hargot.

Przedstawienie rozpoczęło się wystąpieniem Mateusza Lisowskiego, który wprowadził wszystkich odbiorców w przesłanie tej inscenizacji i zaprosił do obejrzenia Jasełek. Uczniowie –aktorzy przedstawili Jasełka w wersji współczesnej,  gdzie  aniołowie dostają  zadanie z  ,,Góry’’ aby przypomnieć rodzinie o wigilii  i  świętach w tej zabieganej rzeczywistości.Całość dopełniała muzyka oraz kolędy. Całej  inscenizacji  przyglądali się rodzice, zaproszeni  Goście  oraz  uczniowie  naszej  szkoły.  Przedstawienie  zostało  ciepło  przyjęte  przez  zebranych i nagrodzone brawami. Uczniowie wykazali się świetną grą aktorską.

Na zakończenie głos zabrał pan dyrektor szkoły Stanisław Kowalczyk, który złożył wszystkim zebranym życzenia bożonarodzeniowe. Jasełka będą zapamiętane przez wszystkich, a na kolejne czekamy z niecierpliwością.

Tekst:    Beata Hargot

Zdjęcia: Teresa Rączka

Skip to content