splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Informacje o nauczaniu hybrydowym od 17 maja

Dzień dobry,

zgodnie z rozporządzeniem MEiN od 17 maja do 28 maja uczniowie klas IV – VIII uczyć się będą hybrydowo. Uczniowie klas I – III przez ten czas uczą się w szkole. W związku z powyższym informuję, że:

– od 17 do 21 maja uczniowie klas VII – VIII uczyć się będą stacjonarnie, czyli przychodzą do szkoły. Natomiast uczniowie klas IV – VI nadal uczą się zdalnie,

– w czwartek 20 maja klasy VII – VIII pozostają w domu i mają naukę zdalną. Na  czwartej i piątej lekcji uczniowie będą mieli przesłane materiały do samodzielnego opracowania. Od szóstej lekcji zajęcia odbywają się zgodnie  z planem. Jeśli zajdzie potrzeba, zostaną ustalone zastępstwa dla uczniów,

– od 24 do 28 maja uczniowie klas IV – VI przychodzą do szkoły, natomiast klasy VII – VIII mają naukę zdalną czyli zostają w domu.

Przypominam, że od 25 maja do 27 maja przeprowadzony zostanie egzamin ósmoklasisty. W tych dniach nie będą odbywać się zajęcia. Uczniowie klas I – VII mają wolne.

Nareszcie wracamy do nauczania w szkole. Informuję, że od 31 maja (poniedziałek) wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły. Zaczynamy od tego dnia naukę w klasach. Lekcje prowadzone będą według wcześniejszego planu lekcji.

Dziękuję rodzicom za współpracę podczas zdalnego nauczania. Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich możliwych starań, aby dla uczniów powrót do szkoły był bezpieczny pod względem emocjonalnym, a czas pobytu w szkole był przeznaczony na  budowanie i rozwijanie umiejętności społecznych.

Życzę wszystkim uczniom radości z każdego dnia w szkole.

Z poważaniem
Stanisław Kowalczyk

Skip to content