splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo

W związku komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej od  25 maja 2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1-3. Natomiast uczniowie klas ósmych mają możliwość skorzystania z zajęć rewalidacyjnych i konsultacji przedmiotowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie klas IV-VII od 01.06.2020 r. również będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji przedmiotowych na tych samych zasadach.

Rodziców i uczniów, którzy zadeklarowali uczestnictwo w tych zajęciach, proszę o zapoznanie się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego, które będą zamieszczone w poniedziałek 25 maja 2020 r. na stronie internetowej szkoły www.psplosiow.opole.pl  Jest to bardzo ważne, aby wszyscy zapoznali się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w szkole i je przestrzegali.

Konsultacje oraz zajęcia rewalidacyjne mają charakter dobrowolny.

Uczniowie korzystający z konsultacji będą mieli możliwość:
– wyjaśnienia trudnych kwestii,
– usystematyzowania materiału,
– poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.

Poprawę oceny również można dokonać w sposób zdalny.

Ustalono harmonogram zajęć uwzględniając zgłoszenia uczniów. W salach lekcyjnych jest ograniczona ilość miejsc i dlatego, jeśli uczeń nie będzie mógł przyjść, proszę o zgłoszenie tego faktu odpowiednio wcześniej. Nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Proszę o wypełnienie Załącznika nr 3 – „Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego w zajęciach rewalidacyjnych i konsultacjach”. Podpisane dokumenty przez rodziców uczeń przekaże nauczycielowi przy pierwszym spotkaniu na konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych.

Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego, zajęcia rewalidacyjne  oraz konsultacje oparte zostały na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych z dnia 14 maja 2020 roku.

Proszę Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności.

Z poważaniem
Stanisław Kowalczyk
Dyrektor PSP w Łosiowie

Do pobrania
a) Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
b) Druki dla rodziców

Skip to content