CO JEST DOBRE DLA NASZEGO ZDROWIA?

Realizując zadanie szkoły związane z promocją zdrowego stylu życia oraz programów Żóły Talerz  i Trzymaj formę  uczniowie klas piątych PSP w Łosiowie w  lutym 2019 roku, na zajęciach informatyki, przygotowali prezentacje multimedialne pod hasłem Co jest dobre dla naszego zdrowia.

Praca poprzedzona była pogadanką na temat zdrowia i zasad zdrowego odżywiania. W trakcie rozmów okazało się, że omawiane zagadnienia nie są dzieciom obce. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dyskutowali o piramidzie zdrowia, niezbędnych składnikach dostarczanych organizmowi i ich funkcjach. Na przykładzie talerza zdrowia odczytywali jaka ilość powinna zajmować dana grupa pokarmowa na talerzu w czasie jednego dnia. Pani  przypomniała o konieczności nawadniania organizmu i znaczeniu wody. Zachęcała  uczniów, aby w swoich pracach  zwrócili uwagę na rolę śniadania i drugiego śniadania, które są  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wyszukując w Internecie informacje, piątoklasiści dowiedzieli się, że warto  zadbać o pierwszy posiłek, ponieważ dostarcza właściwej energii, wprawia w dobry humor na resztę dnia, a dzięki porannej dawce energii, czujemy się dłużej syci i rzadziej wybieramy słodkie przekąski. Poprawie ulega ogólna kondycja organizmu, cieszymy się lepszą pamięcią, następuje poprawa uczenia czego konsekwencją są lepsze oceny w szkole. Uczestnicy zajęć sprawdzali również, jak poszczególne składniki znajdujące się w pokarmach wpływają na funkcjonowanie organizmu.

Sposobem, na realizację zadania było wykorzystanie programu komputerowego  PowerPoint. Prezentacje składały się ze slajdów, na których umieszczone były teksty, ilustracje i opisy.

Podsumowując zadanie wszyscy zgodnie stwierdzili, że zdrowie to najwyższa wartość człowieka. Uczniowie udowodnili, że znają zasady zdrowego stylu życia, wiedzą jakie produkty należy spożywać z korzyścią dla zdrowia, sami jednak potwierdzają, że nie zawsze zdrowo się odżywiają, dlatego edukacja zdrowotna jest bardzo ważnym zadaniem szkoły.

Lekcja okazała się wspaniałą okazją do nauki tworzenia prezentacji jak i do pogłębienia swojej wiedzy o zdrowiu.

Anna Jelenkowska

Skip to content