splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26

Blog

Przypięty

Zapisy do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie na rok szkolny 2022/2023

Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Wobec tych dzieci nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu.  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci  zamieszkałych w obwodzie szkoły, muszą wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jedynie punkt I oraz punkt IV). Wypełnione  i podpisane przez dwóch rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć w szkole obwodowej. Druki Wniosku można otrzymać w szkole podstawowej, przedszkolu oraz pobrać ze strony internetowej szkoły – www.psplosiow.opole.pl

KONSULTACJE W RAMACH ART. 42 Karty nauczyciela UST. 2F

Szanowni rodzice Nauczyciele naszej szkoły są do Państwa dyspozycji w każdy czwartek pierwszego tygodnia miesiąca w godzinach  16.30-17.30 W tym czasie odbywać się będą konsultacje lub zebrania na których będą mogli Państwo porozmawiać o swoim dziecku i dowiedzieć się o jego osiągnięciach edukacyjnych. Natomiast uczniowie mogą skorzystać z pomocy nauczycieli w każdy drugi, trzeci oraz […]

Pomoc materialna dla uczniów

Informuję o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do […]

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Msza święta w intencji roku szkolnego 2022/2023 w czwartek  1 września o godz. 8.00. Inauguracja roku szkolnego o godz. 9.00 na placu apelowym/ hala sportowa ( w zależności od pogody).Po inauguracji roku szkolnego, spotkania uczniów z wychowawcami klas. W tym dniu autobusy odjadą:10.30 – Buszyce, Leśniczówka10.40 – Różyna10.50- Jasiona, Strzelniki ROZKŁAD ODJAZDÓW AUTOBUSÓW SZKOLNYCH OD 01.09.2022R   […]

…Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę… – zakończenie roku szkolnego przez klasy 8

We are the champions … tymi słowami klasy 8 pożegnały się ze swoją szkołą podstawową. W górę poszybowały birety absolwentów, a na głowy spadł złoty deszcz confetti. Po ośmiu latach nauki przyszedł czas na podziękowania: dyrektorowi, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły.             Uczniowie klas ósmych rozpoczęły uroczystość tradycyjnym Polonezem, który zatańczyli z wielką powagą i […]

Podręczniki do religii na nowy rok szkolny 2022/2023

Wykaz podręczników do religii  w PSP W Łosiowie  Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2022/2023 Klasa 1 szkoła podstawowa – „Poznaję Boży świat” – nowyAutorzy ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. SnopekProgram „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18 Klasa 2 szkoła podstawowa – „Odkrywam królestwo Boże”– nowyks. dr K. Mielnicki, E. KondrakProgram „Zaproszeni […]

Skip to content