splosiow@wodip.opole.pl77 412 53 26
21 października, 2021

Day

Dnia 18 października 2021 roku w Brzeskim Centrum Kultury odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej,  na których odznaczeniami resortowymi, państwowymi oraz nagrodami wyróżniono nauczycieli i pracowników oświaty. W wydarzeniu uczestniczyli: wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, posłanka na sejm Katarzyna Czochara, oraz burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Wsród nagrodzonych nauczycieli i pracowników oświaty z Opolszczyzny znalazły się pani...
Więcej
Gmina Lewin Brzeski informuje, iż istnieje możliwość pozyskania przez gminę grantu na   zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Więcej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.2. są członkiem rodziny (krewnym...
Więcej
Skip to content