slideshow_szkolaslideshow_szkolaslideshow_szkola
Drukuj

OTRZYMALIŚMY WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Wojewódzki  Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie przyznał Szkole Podstawowej w  Łosiowie Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Pani dyrektor Beata Hargot i pani Anna Jelenkowska- szkolny koordynator SzPZ w dniu  11.09.2017r. odebrały to wyróżnienie z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty i  Wojewódzkiego Koordynatora SzPZ.

szkola promujaca zdrowie

 

Jesteśmy  dumni, że nasza   praca  została dostrzeżona i doceniona.  Certyfikat potwierdza, że szkoła systematycznie podejmuje  działania na rzecz zdrowia. Promuje zdrowy styl życia, tworzy dobry klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju oraz dobrego samopoczucia.

 

 

Od wielu lat  staramy się przekazywać uczniom, jak zdrowo żyć i wpajamy  im zdrowe nawyki. Uczestniczymy w wielu akcjach i kampaniach. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania.                                                                                

Mając na uwadze konieczność kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych w roku szkolnym 2016/2017 wybraliśmy  problemy priorytetowe: Zdrowie mam w głowie oraz  Zdrowo jem więcej wiem.

Wszystkie  założenia realizowane były we współpracy z instytucjami, które wspierają pracę szkoły, między innymi  z Urzędem Miejskim w  Lewinie Brzeskim, Wojewódzkim Koordynatorem  SzPZ,  PCK w Brzegu i Opolu, RZPWE w Opolu, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w Brzegu, Bankiem Żywności w Luboszycach oraz ze  środowiskiem lokalnym  panią Sołtys, OODR, Kołem Gospodyń, Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną,  Ośrodkiem Zdrowia w Łosiowie.

Dziękujemy  wyżej wymienionym partnerom  naszej szkoły oraz wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom  za  czynne  włączanie się w realizację zadań.

Otrzymanie certyfikatu jest dla nas dużym zaszczytem, ale również mobilizacją do dalszej  pracy.

Anna Jelenkowska

SzPZ1

Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie