slideshow_szkolaslideshow_szkolaslideshow_szkola
Drukuj

„W ŚWIECIE EKSPERYMENTÓW”- ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE w KLASIE 3a

 W bieżącym roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki”  realizowanego z Funduszy Europejskich przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji” w Opolu.

fsnt

W ramach tego projektu  dziesięcioro dzieci z klasy 3a uczestniczyło w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycielkę przyrody p. Annę Jelenkowską. Ich tematyka „W świecie eksperymentów” dostosowana była do wieku i umiejętności uczniów. Istotą tych spotkań było aktywizujące podejście do nauki, zainteresowanie przyrodą, wyjaśnienie i zrozumienie bliskich nam zjawisk. Zajęcia przeplatane były różnymi formami działalności. Dzieci wykonywały doświadczenia i eksperymenty związane z energią, dźwiękiem czy wodą. Przeprowadzały zabawy z magnesami, środkiem ciężkości, światłem i kolorami. Wykonywały preparaty i obserwacje mikroskopowe. Wykorzystując sprzęt i odczynniki laboratoryjne badały  wodę, glebę i produkty żywnościowe. Obserwowały najbliższą okolicę. Uczestniczyły w wycieczce do Zwanowic, podczas której   poznały zasady działania elektrowni wodnej. Zajęcia rozwijały myślenie, umiejętności obserwacji i samodzielnego wyciągania wniosków. Uczniowie poszukiwali informacji przyrodniczych w różnych źródłach i korzystali z ciekawych  pomocy dydaktycznych.

Nowoczesne metody i środki nauczania zaciekawiły uczestników projektu przedmiotami przyrodniczymi: fizyką, chemią i biologią. Atrakcyjna forma działań wpłynęła na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

Anna Jelenkowska

w swieciw eksperymentw 1

w wiecie eksperymentw 3

w wiecie eksperymentw 4

w wiecie eksperymentw 5

w wiecie eksperymentw 6

Projekt Eksperymenty 1

projekt eksperymenty 2

Opublikowano /Iwona Kasztelan/